COBISS
mCOBISS
ViBBiH Centar
Obavještenja i novosti
20. 04. 2018.
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, uključen u sistem COBISS.BH
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE